Roraty z Duchem Świętym

Tegoroczne roratnie spotkania zapoznają bliżej z trzecią Osobą Trójcy Świętej – Duchem Świętym. Dzieci przypatrują się Jego działaniu w życiu postaci biblijnych i współczesnych,

poznają dary, którymi On obdarowuje ludzi oraz owoce Jego działania. Proszą także dla siebie o prowadzenie Ducha Świętego. Towarzyszy im zawołanie: „Z Duchem Twoim Boże – wszystko jest możliwe!”

Polecamy posłuchać tegorocznej roratniej piosenki, klikając tutaj...

Poniżej zapisana jest modlitwa , którą dzieci odmawiały poznając kolejne duchowe dary.

Od dzieciństwa prowadziła ona w świętości Karola Wojtyłę, późniejszego wielkiego papieża.

Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości
do lepszego poznawania Ciebie
i Twoich doskonałości Bożych,

o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady
i u Ciebie ją zawsze znajdował,

o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie
nie mogły mnie od Ciebie oderwać,

o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi
z synowską miłością,

o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,
który Ciebie, o Boże, obraża.
Amen.

Pod opieką Niepokalanej Boże Narodzenie 2018

Podobne artykuły