Uroczystość Pierwszej i Wczesnej Komunii Świętej

Najmilsi! Dzisiejszą Ucztę Eucharystyczną pragniemy przeżyć szczególnie radośnie. Oto grono dzieci przygotowanych przez katechizację po raz pierwszy przyjmie Ciało i Krew Chrystusa Pana. Jest to wielka chwila dla całej wspólnoty parafialnej, a szczególnie dla was, drogie dzieci” – tymi słowami przywitał ks. proboszcz Andrzej Papoń najważniejszych uczestników uroczystości, która miała miejsce w niedzielę 18 maja 2014 roku.

Staranne przygotowania poprzedziły uroczystość I Komunii Świętej. Systematyczne spotkania prowadził ks. kan. Andrzej Papoń, a uzupełnione zostały katechizacją szkolną prowadzoną przez katechetkę Magdalenę Hutyrę.

Zanim zaczęła się Msza święta, dzieci otrzymały uroczyste błogosławieństwo od swoich rodziców, a o ich roli w wychowaniu najmłodszego pokolenia mówił podczas kazania Ksiądz Proboszcz, podkreślając wagę zobowiązania, jakim było przyniesienie dziecka do Chrztu i prosząc, aby rodzice nie rezygnowali z przysługującego im prawa do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami.

Dzieci z kolei usłyszały o dniu wielkiej radości i o nieskończonej miłości Chrystusa, który daje samego siebie. Miłość ta powinna być dla człowieka zobowiązaniem, dlatego trzeba, żeby zawsze, nie tylko w tym dniu, serca dzieci były dla Chrystusa otwarte i starały się Go kochać ze wszystkich sił. Zanim nastąpił wzruszający i uroczysty moment przyjęcia Komunii Świętej, dzieci przy zapalonych świecach odnowiły przyrzeczenia chrzcielne i złożyły wyznanie wiary.

W trakcie uroczystości śpiewał chór parafialny, a dzieci i rodzice także zaangażowali się w liturgię podczas czytań i modlitwy powszechnej.

Życzymy, aby atmosfera niezwykłego dnia pozostawiła nie tylko piękne wspomnienia, ale też w kolejnych latach życia dawała pewność, że dokonało się coś, co w życiu jest najważniejsze, niezniszczalne i daje prawdziwą siłę.

 

Joanna Jurgała-Jureczka

Triduum Paschalne Z Hażlacha do Częstochowy

Podobne artykuły