Roraty 2021 - Droga do Betlejem

Tegoroczne Roraty przygotowują na Boże Narodzenie poprzez wędrówkę drogami Ziemi Świętej. Przewodnikiem jest anioł Gabriel, a uczestnicy Rorat poznają miejsca i zdarzenia opisane w Piśmie Świętym.

W Hażlachu dzieci na wyciętych z papieru serduszkach zapisują odpowiedzi na pytania, które zostały zadane w oparciu o fragment omawiany podczas kazania; a po zakończeniu Mszy św. losowane są osoby, które zabierają do domu figurkę Matki Boskiej. Modlą się razem z rodziną, żeby następnego dnia przenieść figurkę i przekazać kolejnym dzieciom.

„Oczekujemy Zbawiciela świata…” -  śpiewamy podczas adwentowych nabożeństw.
A rozświetlana światłem ciemności (symbolicznie dzięki lampionom przynoszonym przez dzieci) dają pewność, że idziemy drogą ku Światłu.

Pozostałe zdjęcia:

Wszystkich Świętych 2021 Boże Narodzenie w Hażlachu 2021

Podobne artykuły